S24 - gotowa spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji, jak również zakupie 100% udziałów w gotowej spółce z o.o.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy zakup spółki z o.o.. Zalety takiego rozwiązania:

Nasze spółki nie prowadziły nigdy działalności, zostały zarejestrowane wyłącznie w celu sprzedaży.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ zakup spółki upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni,
- numer NIP jest już nadany (oszczędzamy od 2 do 4 tygodni),
- numer REGON jest już nadany (oszczędzamy co najmniej tydzień),
- spółka jest już zgłoszona do VAT w Urzędzie Skarbowym (co najmniej tydzień),

co w normalnej procedurze wiąże się ze stratą czasu, pieniędzy i nerwów przy wypełnianie kilkunastu różnych wzorów dokumentów.


Jeżeli nie zależy Ci aż tak bardzo na czasie, oferujemy również pomoc w rejestracji nowej spółki z o.o. Jest to rozwiązanie tańsze, natomiast na komplet dokumentów rejestrowych zwykle czeka się nieco dłużej.

Nasza pomoc obejmuje konsultacje oraz przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędej do przeprowadzenia całego procesu rejestracji, krok po kroku.

Świadczymy również usługi związane z aktualizacją danych w KRS (tradycyjnie oraz elektronicznie)

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Spółka z o.o. cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z powodów popularności tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju jest jej stosunkowo niski kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi zaledwie 5 tysięcy złotych – dla porówna kapitał spółki akcyjnej jest 20x wyższy. Na kapitał składają się wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty) wnoszone do spółki przez wspólników. Aportami nie mogą być usługi oraz prawa niezbywalne. Wkłady pieniężne wnosi się na dwa sposoby: przelewem na rachunek bankowy spółki z o.o. lub poprzez przeniesienie własności znaków pieniężnych na rzecz spółki. Oczywiście w trakcie prowadzenia działalności firmy istnieje możliwość jego podwyższenia, decyzję tę podejmuje zgromadzenie wspólników na drodze uchwały, które następnie musi dopilnować, aby zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co jakiś czas pojawia się propozycja, aby obniżyć kapitał zakładowy spółki z o.o. do symbolicznej złotówki. Niestety póki co nie ma żadnego projektu ustawy, która w tak znaczącym stopniu wpłynęłaby na kapitał spółki z o.o..