S24 - gotowa spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji, jak również zakupie 100% udziałów w gotowej spółce z o.o.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy zakup spółki z o.o.. Zalety takiego rozwiązania:

Nasze spółki nie prowadziły nigdy działalności, zostały zarejestrowane wyłącznie w celu sprzedaży.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ zakup spółki upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni,
- numer NIP jest już nadany (oszczędzamy od 2 do 4 tygodni),
- numer REGON jest już nadany (oszczędzamy co najmniej tydzień),
- spółka jest już zgłoszona do VAT w Urzędzie Skarbowym (co najmniej tydzień),

co w normalnej procedurze wiąże się ze stratą czasu, pieniędzy i nerwów przy wypełnianie kilkunastu różnych wzorów dokumentów.


Jeżeli nie zależy Ci aż tak bardzo na czasie, oferujemy również pomoc w rejestracji nowej spółki z o.o. Jest to rozwiązanie tańsze, natomiast na komplet dokumentów rejestrowych zwykle czeka się nieco dłużej.

Nasza pomoc obejmuje konsultacje oraz przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędej do przeprowadzenia całego procesu rejestracji, krok po kroku.

Świadczymy również usługi związane z aktualizacją danych w KRS (tradycyjnie oraz elektronicznie)

Struktura kapitałowa w spółce z o.o.

Jak już wiemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powstać jako jednoosobowa spółka oraz spółka posiadająca więcej członków. Mogą ją utworzyć osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe. Spółka z o.o. nie może być tylko utworzona przez inną spółkę z o.o.
Minimalna wartość kapitału zakładowego to 5.000 zł, a wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego jeszcze przed rejestracją spółki zoo. Mogą to być środki pieniężne, ale nie tylko. Wkładem może być również aport. Aport czyli coś to jest realne, ma określoną wartość majątkową, są to między innymi nieruchomości i ruchomości. Umowa spółki musi jasno okreslać kto, co i ile wniósł do spółki.
Wnoszenie wkładów pieniężnych opiera się na wpłacie środków na rachunek bankowy spółki bądź do kasy spółki. Jeżeli chodzi o wnoszenie aportu to umowa spółki powinna określać w jaki sposób ma on byc wniesiony.
Gdy wkłady zostaną wniesione wspólnicy otrzymują udziały w spółce. Wartość nominalna takiego udziału nie może być niższa niż 50 zł.