S24 - gotowa spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji, jak również zakupie 100% udziałów w gotowej spółce z o.o.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy zakup spółki z o.o.. Zalety takiego rozwiązania:

Nasze spółki nie prowadziły nigdy działalności, zostały zarejestrowane wyłącznie w celu sprzedaży.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ zakup spółki upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni,
- numer NIP jest już nadany (oszczędzamy od 2 do 4 tygodni),
- numer REGON jest już nadany (oszczędzamy co najmniej tydzień),
- spółka jest już zgłoszona do VAT w Urzędzie Skarbowym (co najmniej tydzień),

co w normalnej procedurze wiąże się ze stratą czasu, pieniędzy i nerwów przy wypełnianie kilkunastu różnych wzorów dokumentów.


Jeżeli nie zależy Ci aż tak bardzo na czasie, oferujemy również pomoc w rejestracji nowej spółki z o.o. Jest to rozwiązanie tańsze, natomiast na komplet dokumentów rejestrowych zwykle czeka się nieco dłużej.

Nasza pomoc obejmuje konsultacje oraz przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędej do przeprowadzenia całego procesu rejestracji, krok po kroku.

Świadczymy również usługi związane z aktualizacją danych w KRS (tradycyjnie oraz elektronicznie)

Zarząd w sp z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej wybieraną formę prawną działalności gospodarczej. Warto aby osoby, które zdecydują się na prowadzenie spółki z o.o. znały strukturę tej formy prawnej oraz wiedziały więcej o jej organach.

Zarząd w sp z o.o. stanowi jeden z obligatoryjnych organów, a do jego podstawowych zadań należy prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być wspólnicy lub osoby spoza ich grona. Zarząd w sp z o.o., a właściwie jego członkowie powoływani są i odwoływani przez uchwałę wspólników. Źródłem ich kompetencji są przepisy prawa, postanowienia umowy danej spółki oraz regulamin zarządu. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw danej spółki oraz do jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka.