JK Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąRodzaj spółki: spółka z o.o.
Data umowy spółki: 01-07-2022
Data wpisu do rejestru: 13.07.2022
Nazwa rejestru: Krajowym Rejestrze Sądowym
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł
Zakres PKD:

Czy prowadziła działalność? nie
Czy ma obroty (jakie)? nie
Czy posiada NIP, REGON? REGON: 522587395, NIP: 5252915440
Czy jest zgłoszona do VAT? nie
Czy jest zgłoszona do VAT EU? nie
Cena za zakup Spółki: 2400 zł
Nazwa spółki: JK Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer KRS: 0000980472
NIP: 5252915440
REGON: 522587395


Osoba kontaktowa: Imię nazwisko, telefon, e-mail: Juraj Kuchar, jurajkucharml@gmail.com