CIT w 2019 roku

W dniu 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szczególne znaczenie ma zmiana polegająca na obniżeniu stawki podatku CIT z obecnie 15% na 9% w odniesieniu do małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Nowa stawka będzie obejmowała przychody inne niż z zysków kapitałowych, a więc wyłącznie przychody z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Z niższej stawki CIT w 2019 roku będą mogli skorzystać podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys złotych) pod warunkiem, że będą posiadali status małego podatnika lub dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Nowe regulację mogą okazać się więc korzystne, jednak tylko dla określonych podatników. Przed skorzystaniem z obniżonej stawki CIT, podmiot powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy na pewno spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z obniżonej stawki CIT w 2019 roku.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.