Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Z pewnością przyciąga interesantów swoimi zaletami, ponieważ odpowiadają oni za zobowiązania w sposób ograniczony.

Wiele osób zastanawia się z czego składają się organy spółki z o.o.. Warto więc rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie. Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Jego zadaniem jest podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym, pod wymogiem bezwzględnej większości głosów.
Drugim organem jest Zarząd, który jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. Minimalnie musi składać się z 1 osoby. Jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie.

Dodatkowym organem, który nie jest wymagany przez prawo jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Obowiązek powstaje wtedy, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż 25 lub gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.