Rejestracja oddziału spółki w KRS

Wszystko o: Rejestracja oddziału spółki w KRS znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Rejestracja oddziału spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest procesem formalnym, który umożliwia spółce prowadzenie działalności w innym miejscu niż siedziba główna. Rejestracja oddziału spółki w KRS wiąże się z pewnymi wymogami i procedurami.

Aby zarejestrować oddział spółki w KRS, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby głównej spółki. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące spółki oraz oddziału, takie jak nazwa spółki, numer identyfikacji REGON i NIP, adresy siedziby głównej i oddziału, a także informacje o zarządzie spółki.

Dodatkowo, do wniosku o rejestrację oddziału należy dołączyć umowę zawartą między siedzibą główną a oddziałem, w której określone są zasady funkcjonowania oddziału oraz zakres jego uprawnień i obowiązków. Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

Ważnym elementem rejestracji oddziału w KRS jest również opłata sądowa, którą należy uiścić przy składaniu wniosku. Wysokość tej opłaty zależy od wartości majątkowej oddziału.

Po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich formalności, sąd rejestrowy dokonuje wpisu oddziału spółki do KRS i nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Wpis ten jest publicznie dostępny i stanowi oficjalne potwierdzenie istnienia oddziału spółki.

Rejestracja oddziału spółki w KRS ma istotne znaczenie prawnie i umożliwia oddziałowi prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej na terenie, na którym został zarejestrowany. Oddział może zawierać umowy, nabywać prawa i zobowiązania oraz reprezentować spółkę w transakcjach związanych z prowadzeniem jej działalności.

W przypadku zmiany danych dotyczących oddziału, takich jak nazwa, adres czy skład zarządu, konieczne jest zgłoszenie tych zmian do sądu rejestrowego, który dokona odpowiednich aktualizacji w KRS.

Rejestracja oddziału spółki w KRS jest ważnym krokiem w procesie rozwoju przedsiębiorstwa i umożliwia mu poszerzenie działalności na inne obszary geograficzne. Przed przystąpieniem do rejestracji warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. prawa handlowego, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostaną spełnione poprawnie.


Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowy jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 5 000 zł.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być podpisana przez wszystkich wspólników, przy czym członkowie zarządu składają podpis u notariusza.

Z dniem podpisania umowy spółki, powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Wymagany jest jeszcze wpis do KRS-u. W chwili zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców podmiot ten dostaje osobowość prawną.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.