Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku

<>1. Pierwszym krokiem, który jest niezbędny do przeprowadzenia procedury rejestracji spółki z o.o. jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub w formie aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowej spółki, które muszą zawierać:

– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki (PKD)
– wysokość kapitału zakładowego (minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych),
– informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika,
– czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony).

2. Do zawarcia umowy spółki wymagane jest również:

– wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
– powołanie zarządu spółki, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeśli zostało to wcześniej ustalone w umowie oraz

3. Kolejnym etapem jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracja spółki w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkich tych zgłoszeń do urzędów, sądów i rejestrów możemy dokonać wykorzystując metodę jednego okienka.

Formularze niezbędne do rejestracji spółki z o.o.:

– KRS-W3 wraz z załącznikami,
– NIP-2 ? zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego,
– RG-1 ? wniosek o wpis do rejestru REGON,
– ZUS-ZPA ? zgłoszenie płatnika składek (jeśli spółka zatrudnia pracownika)
– VAT-R ? jeśli spółka będzie dokonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub chce być podatnikiem VAT czynnym.

4. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji należy również założyć rachunek bankowy i podpisać umowę z podmiotem, który będzie zajmował się księgowością spółki. Założenie rachunku, podpisanie umowy z biurem rachunkowym lub księgową oraz wybór miejsca przechowywania dokumentacji należy zgłosić do Urzędu Skarbowego wykorzystując druk NIP-2.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszamy do współpracy. Nasi konsultanci udzielą Państwu szczegółowych informacji lub przeprowadzą procedurę w Państwa imieniu.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.