Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Skład udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się zmieniać w trakcie prowadzenia przez nią aktywnej działalności. Właściciele mogą wstępować do spółki lub też rezygnować z dalszego udziału w niej i dokonywać sprzedaży udziałów.
Ruch udziałów możliwy jest dopiero wtedy gdy spółka zostanie wpisana do KRS, co oznacza, że skład wspólników nie może zmienić się kiedy spółka pozostaje jeszcze w organizacji.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Rejestracja spółki s24
Zakładanie prostej spółki akcyjnej online
Zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nim rozpocznie się przygotowania do sprzedaży należy sięgnąć do umowy spółki i sprawdzić, czy zawarte w niej przepisy umożliwiają zbywanie udziałów. Należy zweryfikować czy nie ma w niej zapisów ograniczających, uniemożliwiających zbycie udziałów lub nakładających na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w związku ze sprzedażą, na przykład dotyczących konieczności uzyskania pisemnej zgody członków zarządu na sprzedaż.

W następnej kolejności należy sporządzić umowę dotyczącą zbycia udziałów, która musi mieć formę pisemną i być opatrzona notarialnie poświadczonymi podpisami. Kolejnym etapem procedury jest poinformowanie spółki o zmianie udziałowca, poprzez przedstawienie dowodu przejścia własności udziału w formie pisma zawierającego oświadczenia zbywcy i nabywcy, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Ostatnim zadaniem jakie należy wykonać jest dokonanie aktualizacji w księdze udziałów (wykreślenie starego i wpisanie nowego udziałowca przez zarząd) oraz aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakup czy rejestracja nowej spółki?

Obecnie procedura rejestracji spółki może zostać przeprowadzona nawet w 1 dzień (pod warunkiem poprawnie złożonych wniosków rejestracyjnych do KRS). Warto podkreślić, że założenie spółki z o.o. daje gwarancję czystości podmiotu, braku zobowiązań oraz możliwości dostosowania spółki pod planowaną działalność.

Jeżeli potrzebują Państwo porady lub pomocy w zakresie sprzedaży udziałów zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci wyjaśnią Państwu niezrozumiałe kwestie oraz pomogą przeprowadzić procedurę zbycia udziałów dopełniając w Państwa imieniu wszystkich wyżej wymienionych, koniecznych czynności.

 

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.