S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Co musi zawierać umowa spółki?

Co musi zawierać umowa spółki z o.o. i jakie elementy muszą zostać w niej zawarte? - W kilku słowach wyjaśnimy Państwu jak powinna ona wyglądać i co musi zostać w niej zawarte.

Co musi zawierać umowa spółki z o.o.:
- firmę – inaczej nazwę, która będzie unikalna, nie będzie wprowadzała w błąd i będzie zawierała dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „sp, z o.o.”,
- siedzibę – miejscowość na terenie naszego kraju, w której będzie znajdowała się siedziba organu zarządzającego,
- PKD – przedmiot działalności określony za pomocą specjalnych kodów,
- wysokość kapitału zakładowego stanowiącego sumę wszystkich udziałów będących w posiadaniu wszystkich wspólników,
- informację czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział i czy udziały będą równe i niepodzielne,
- czas trwania spółki lub cele, po których realizacji zostanie ona zamknięta,
- zapisy regulujące kwestie związane z funkcjonowaniem danego podmiotu i zarządzania nim.