S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Dokonywanie zmian w umowie spółki z o.o.

Podczas prowadzenia działalności przedsiębiorca może zadecydować, że chciałby zmienić np. przedmiot działalności, lokalizację siedziby czy nazwę spółki. Wszelkie czynności związane z korektą umowy firmy wymagają uchwały i wpisu do rejestru.

W pierwszej kolejności dokonywanie zmian w umowie spółki z o.o. wymaga zwołania zgromadzenia wspólników. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych uchwała powinna zostać przyjęta, jeżeli wynik głosowania zapadł większością dwóch trzecich głosów.

Dokument zawarty zostaje w protokole sporządzonym przez notariusza i złożony do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie powinno odbyć się w terminie do 7 dni od daty powzięcia uchwały o zmianie.

Dokonywanie zmian w umowie spółki z o.o. może być także wykonywane za pośrednictwem komputera, jeśli podmiot gospodarczy został w ten sam sposób zarejestrowany.

Ponadto po zarejestrowaniu zmiany umowy spółki zarząd powinien w terminie do dwóch tygodni złożyć kserokopię wypisu z aktu notarialnego, jako potwierdzenie dla Urzędu skarbowego.