S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Jak założyć spółkę?

Jak wiemy spółka to związek dwóch lub więcej osób, które działają w określonym celu. Istnieje jednak wyjątek: można utworzyć spółkę tylko przez jedną osobę. Chodzi tu o jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy wspólnik jest też prezesem zarządu. W takim wypadku czynności prawne podejmowane przez niego wymagają aktu notarialnego. Czynności te są dokonywane przez spółkę.
Zadania prezesa w jednoosobowej spółce z o.o.:
? Zgłoszenie odpowiednich dokumentów spółki z o.o. do KRS, aktualizacja istaniejącego wpisu, która ma się odbywać co jeden rok.
? Współpraca z biegłym rewidentem w celu sporządzenia raportów finansowych
? Reprezentowanie spółki
? Zarządzenie spółką
? Podejmowanie wszelkich decyzji
? W ciągu dwóch tygodni od rejestracji spółki należy złożyć do Urzędu Skrabowego odpis umowy jednoosobowej sp. z o.o.
? Podejmowanie uchwał spółki
? W razie potrzeby ogłoszenie upadłości spółki, czy rozpoczęcie postępowania naprawczego
Zadania prezesa zarządu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zawarte w kodeksie społek handlowych art.: 164, 171, 204, 224.