S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Spółka z o.o. cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z powodów popularności tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju jest jej stosunkowo niski kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi zaledwie 5 tysięcy złotych ? dla porówna kapitał spółki akcyjnej jest 20x wyższy. Na kapitał składają się wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty) wnoszone do spółki przez wspólników. Aportami nie mogą być usługi oraz prawa niezbywalne. Wkłady pieniężne wnosi się na dwa sposoby: przelewem na rachunek bankowy spółki z o.o. lub poprzez przeniesienie własności znaków pieniężnych na rzecz spółki. Oczywiście w trakcie prowadzenia działalności firmy istnieje możliwość jego podwyższenia, decyzję tę podejmuje zgromadzenie wspólników na drodze uchwały, które następnie musi dopilnować, aby zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co jakiś czas pojawia się propozycja, aby obniżyć kapitał zakładowy spółki z o.o. do symbolicznej złotówki. Niestety póki co nie ma żadnego projektu ustawy, która w tak znaczącym stopniu wpłynęłaby na kapitał spółki z o.o..