S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Likwidacja spółki z o.o.

Podjęcie decyzji o likwidacji działalności gospodarczej nie jest prostym zadaniem dla każdego przedsiębiorcy, niestety czasem jest to jedyne dobre rozwiązanie.

Likwidacja spółki z o.o. powinna rozpocząć się podjęciem uchwały przez wspólników spółki o jej likwidacji. W uchwale muszą być zawarte informacje na temat likwidatora bądź likwidatorów, którymi zazwyczaj są członkowie zarządu spółki. Uchwałę umieszcza się w protokole ze zgromadzenia wspólników, sporządzonym przez notariusza.

Uchwała zostaje dołączona do wniosku o zmianę wpisu, który składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów dotyczących zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, taksy notarialnej oraz ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym.

Podczas trwania likwidacji, spółka ma obowiązek działać pod własną nazwą z oznaczeniem “w likwidacji”. Podział majątku możliwy jest po upływie minimum 6 miesięcy od daty otwarcia likwidacji oraz zgłoszenia się wierzycieli.