S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Pomoc w założeniu spółki e-formularze

Od lipca 2021 roku dla wielu sposób rejestracji spółki zobowiązuje do dostosowania się do zmian wprowadzonych w celu usprawnienia oraz przyspieszenia procedur przeprowadzanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie wnioski rejestracyjne, dokumenty oraz formularze mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe wnioski nie będą rozpatrywane przez sądy rejestrowe.

Założenie spółki e-formularze

Od lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji spółki za pośrednictwem dwóch systemów teleinformatycznych:
- S24
- PRS

Czy założenie spółki e-formularze jest skomplikowaną procedurą? Oczywiście, że nie. Wdrożone nowe rozwiązania w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego mają na celu pomoc przedsiębiorcom w załatwianiu spraw w rejestrze.

Jaki sposób rejestracji wybrać?

Zakładanie fundacji przez Internet

Powstanie fundacji jest możliwe, gdy fundator przeznacza określoną sumę pieniędzy na publicznie użyteczny cel. Cel oraz wysokość majątku fundacji przeznaczanego na jego realizację stanowią najważniejsze warunki uprawniające do utworzenia fundacji.

Jaki może być cel utworzenia fundacji?
- ochrona zdrowia,
- rozwój gospodarki i nauki,
- oświata i wychowanie,
- kultura i sztuka,
- opieka i pomoc społeczna,
- ochrona środowiska,
- opieka nad zabytkami.

Założenie spółki w PRS

Założenie spółki w PRS możliwe jest od lipca 2021 roku, czyli od momentu wprowadzenia nowelizacji przepisów w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych. Portal PRS umożliwia:
- dokonywanie aktualizacji danych spółki
- rejestrację podmiotów
- przeglądanie akt rejestrowych oraz wyszukiwanie informacji o wpisanych przedsiębiorstwach i podmiotach
- przeglądanie dokumentacji finansowej podmiotów

PRS rejestracja spółki

Od lipca tego roku funkcjonuje nowy system PRS (Portal Rejestrów Sądowych), który zawiera najważniejsze informacje o podmiotach wpisanych w KRS oraz pozwala na dokonanie procedury rejestracyjnej spółki.

W systemie PRS znajdziemy informacje dotyczące sytuacji finansowej podmiotu, składane sprawozdania finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Każdy może bezpłatnie wyszukać i pobrać dokument finansowy podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany numer KRS podmiotu).

Elektroniczne wnioski o zmianę danych spółki

Nastąpiła zmiana adresu spółki lub w zakresie danych wspólników? A może zmienił się skład zarządu? Niezależnie od tego jaka zmiana nastąpiła w spółce przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni dokonać aktualizacji danych spółki w KRS. Obecnie obowiązkowe są elektroniczne wnioski o zmianę danych spółki, czyli wszelkich formalności można dopełnić przez Internet.

Warto zwrócić uwagę na to, że zostawianie aktualizacji danych podmiotu w KRS na ostatnią chwilę może skutkować przekroczeniem wymaganego prawnie terminu oraz narazić przedsiębiorcę na karę finansową.

Zakładanie spółek Kielce

Rejestracja spółek Kielce wcale nie jest tak skomplikowanym procesem jak może się wydawać szerokiemu gronu początkujących przedsiębiorców. Jak się okazuje, aby wszystko przebiegło sprawnie i pomyślnie, należy podjąć odpowiednie kroki , które sprawią, że cały proces rejestracyjny przebiegnie szybko i pomyślnie.

KRS elektroniczny

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości od lipca istnieje możliwość korzystania z elektronicznego systemu Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zaznaczyć, że elektroniczny dostęp do KRS ma na celu pomoc w sprawnym i szybkim dopełnianiu obowiązków przez przedsiębiorców.

KRS elektroniczny umożliwia:
- składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
- odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.

Zmiana danych w eKRS

Zmiana danych w eKRS jest możliwa od lipca, ponieważ w tym terminie został uruchomiony elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co jest wymagane?

Bezpieczny podpis elektroniczny, który pozwoli potwierdzić tożsamość na wnioskach, formularzach, dokumentach składanych do eKRS, a także podczas korespondencji z sądami rejestrowymi i pozostałym urzędami. Osoby planujące korzystać z eKRS muszą zaopatrzyć się w jedno z poniższych narzędzi:
- profil zaufany
- kwalifikowany podpis elektroniczny

Zakładanie spółek Toruń

Samodzielne zakładanie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, wiąże się z koniecznością pozyskania dla niej odpowiednich wpisów i numerów NIP, REGON, KRS oraz opcjonalnie VAT lub VAT-UE. Jest to zadanie, które zazwyczaj wiąże się z niepotrzebnym stresem, wynikającym ze świadomości, że każdy popełniony błąd spowoduje wydłużenie się procesu rejestracyjnego.

Pages

Subscribe to S24.org.pl RSS