S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Ominięcie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Podwójne opodatkowanie jest powszechnie uważane za wadę spółki z o.o., a z czego ono właściwie wynika? Opodatkowanie to zasadnicza różnica między spółkami osobowymi, a kapitałowymi, w których przychód nie jest przypisywany wprost wspólnikom. Na początek ulega on zmniejszeniu o koszty uzyskania przychodu przez spółkę. Ta różnica - czyli dochód firmy ulega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, którego stawka wynosi 19% (CIT), następnie zanim przychód trafi do wspólników, zostaje opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym udziałowców (PIT)

Ominięcie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o. jest jednak możliwe i to na wiele sposobów. Jednym z nich jest między innymi zawieranie ze wspólnikami umów o dzieło czy też wynajem powierzchni magazynowej lub biurowej. Spółka może również powoływać wspólników do zarządu, czy też wykorzystywać znaki towarowe.

Korzystną opcją jest ominięcie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o. poprzez najem powierzchni biurowej od wspólnika, gdyż spółka będzie mu za to płacić - co będzie dla niej kosztem. Dzięki temu CIT się zmniejszy, a wspólnik jako osoba fizyczna wybierając ryczałt odprowadzi tylko 8,5% podatku.

Finalnie podwójne opodatkowanie nie wystąpi, a podatek wyniesie jedynie 8,5%.