S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.

POMOC W REJESTRACJI FUNDACJI S24

Oferujemy pomoc dla osób, które chcą założyć fundację online, w S24. Przeprowadzamy procedurę rejestracji fundacji w imieniu klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ, ABY POZNAĆ OFERTĘ: 12 376 71 64


Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Z pewnością przyciąga interesantów swoimi zaletami, ponieważ odpowiadają oni za zobowiązania w sposób ograniczony.

Wiele osób zastanawia się z czego składają się organy spółki z o.o.. Warto więc rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie. Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Jego zadaniem jest podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym, pod wymogiem bezwzględnej większości głosów.
Drugim organem jest Zarząd, który jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. Minimalnie musi składać się z 1 osoby. Jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie.

Dodatkowym organem, który nie jest wymagany przez prawo jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Obowiązek powstaje wtedy, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż 25 lub gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach.