S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku

1. Pierwszym krokiem, który jest niezbędny do przeprowadzenia procedury rejestracji spółki z o.o. jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub w formie aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowej spółki, które muszą zawierać:

- firmę i siedzibę spółki,
- przedmiot działalności spółki (PKD)
- wysokość kapitału zakładowego (minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych),
- informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
- liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika,
- czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony).

2. Do zawarcia umowy spółki wymagane jest również:

- wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
- powołanie zarządu spółki, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeśli zostało to wcześniej ustalone w umowie oraz

3. Kolejnym etapem jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracja spółki w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkich tych zgłoszeń do urzędów, sądów i rejestrów możemy dokonać wykorzystując metodę jednego okienka.

Formularze niezbędne do rejestracji spółki z o.o.:

- KRS-W3 wraz z załącznikami,
- NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego,
- RG-1 – wniosek o wpis do rejestru REGON,
- ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek (jeśli spółka zatrudnia pracownika)
- VAT-R – jeśli spółka będzie dokonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub chce być podatnikiem VAT czynnym.

4. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji należy również założyć rachunek bankowy i podpisać umowę z podmiotem, który będzie zajmował się księgowością spółki. Założenie rachunku, podpisanie umowy z biurem rachunkowym lub księgową oraz wybór miejsca przechowywania dokumentacji należy zgłosić do Urzędu Skarbowego wykorzystując druk NIP-2.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszamy do współpracy. Nasi konsultanci udzielą Państwu szczegółowych informacji lub przeprowadzą procedurę w Państwa imieniu.