S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce

Aktualnie do Polski przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców, niektórzy chcą się tylko osiedlić, a inni myślą o założeniu własnej firmy na terenie naszego kraju. Jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce - praktycznie każdy cudzoziemiec może prowadzić działalność za jej pośrednictwem.

Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce jest zakładana praktycznie na tych samych zasadach jakie obowiązują obywatela Polski. Firmę można założyć w dwojaki sposób - drogą tradycyjną, czyli umowa zostaje zawarta przed notariuszem, a następnie konieczne jest złożenie do sądu rejestrowego właściwych wniosków wraz załącznikami lub w sposób elektroniczny przy pomocy systemu S24, w którym składanie wniosku opiera się na konkretnym formularzu i trwa zaledwie kilkanaście minut, dodatkowym uatrakcyjnieniem tej metody dla obcokrajowca może być fakt, że aby założyć działalność w ten sposób wcale nie trzeba się znajdować na terenie RP. Obecnie, aby skorzystać z systemu S24 nie trzeba posiadać numeru PESEL - co jest dodatkową zaletą tej opcji.

Trzeba zaznaczyć, że otwarta działalność gospodarcza nie jest podstawą do stałego pobytu cudzoziemca na terenie Polski, może się on jedynie starać o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.