S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.

POMOC W REJESTRACJI FUNDACJI ONLINE

Oferujemy pomoc dla osób, które chcą założyć fundację online. Przeprowadzamy procedurę rejestracji fundacji w imieniu klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ, ABY POZNAĆ OFERTĘ: 12 376 71 64


Rejestracja Spółek

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o pcc

Kodeks Spółek Handlowych reguluje kwestie dotyczące sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Niejednokrotnie zdarza się również, że w samej umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdują się zapisy wprowadzające dodatkowe regulacje np. zgoda spółki na sprzedaż udziałów czy prawo pierwszeństwa w zakupie udziałów. Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o pcc, czy podatek ten trzeba płacić?

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki mają prawo do sprzedaży posiadanych przez nich udziałów w dowolnym momencie. Czasami zapisy umowy spółki regulują pewne kwestie związane ze sprzedażą np. pierwszeństwo innych wspólników w zakupie czy pozyskanie zgody spółki. W transakcji tej niezbędna jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jak zmienić adres w S24?

Zmiana adresu spółki to jednak z najczęściej zgłaszanym zmian w KRS. Bez względu na przyczynę zmiany adresu można dokonać w każdym momencie, gdy jest taka potrzeba. Wyjaśnimy czym jest siedziba i adres spółki oraz jak zmienić adres w s24.

Zmiana danych firmy w KRS

W firmach, w tym spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z różnych względów mogą się zmienić niemal wszystkie dane, a nawet uregulowania działania. Najczęściej można zauważyć, że w firmach zmienia się adres, skład zarządu lub wspólników czy zakres branży działalności. Zmiana danych w KRS to proces składający się z kilku kroków w zależności od przedmiotu zmiany.

W zależności od zmiany istnieją dwa sposoby aktualizacji danych firmy ? w systemie s24 lub na Portalu Rejestrów Sądowych.

Sporządzenie tekstu jednolitego spółki

Tekst jednolity umowy spółki sporządzany jest po każdej zmianie umowy spółki. Zmiana w umowie spółki dotyczyć może zmiany zapisów, dodania nowych paragrafów lub wykreślenia uregulowań. Bez względu na sam rodzaj zmian czy ich ilość konieczne jest sporządzenie tekstu jednolitego spółki oraz innych dokumentów aktualizacyjnych oraz załączników do KRS.

Jak napisać tekst jednolity umowy spółki

Wspólnicy spółki z o.o. w dowolnym momencie mogą sporządzać zmiany w strukturze spółki. Wszelkie regulacje określające zasady jej funkcjonowania określone są w umowie spółki. Zmiana zapisów umowy wymaga przeprowadzenia odpowiedniego procesu. Oprócz podjęcia uchwały i dokonania notarialnych zmian w umowie spółki należy jeszcze sporządzić tekst jednolity. Jak napisać tekst jednolity umowy spółki? Wyjaśnimy tą kwestię w publikacji.

Zmiana w treści umowy spółki

Zmiana danych w spółce to standardowa czynność, którą dokonują spółki, gdy tyko zachodzi taka potrzeba. Spółki wraz ze swoim rozwojem potrzebują zmienić niektóre zapisy, wykreślić postanowienia lub dodać nowe paragrafy. Zdarza się niekiedy tak, że spółki decydują się na uchwalenie całkiem nowego tekstu swojej umowy. Należy pamiętać, iż każda zmiana umowy niesie za sobą konieczność jej aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana w treści umowy spółki, jak przeprowadzić proces?

Aktualizacja danych członków zarządu w KRS

Aktualizacja danych członków zarządu w KRS, zmiana zapisów umowy spółki z o.o., aktualizacja przedmiotu działalności spółki ? to tylko kilka z obowiązkowych zmian podlegających aktualizacji danych w Krajowy Rejestrze Sądowym. Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą być zawsze aktualne i zgodne z prawdą, a obowiązek ich aktualizacji ciąży na każdym wpisanym do rejestru podmiocie.

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS to jeden z obowiązków aktualizacyjnych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie procedury aktualizacji danych spółki w terminie może przysporzyć wiele problemów właścicielom spółek.

Pages

Subscribe to RSS - Rejestracja Spółek