S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Polskie przepisy pozwalają jednak na zakładanie jednostki gospodarczej przez Internet. W tym przypadku obecność notariusza nie jest wymagana. Umowa jednak musi być sporządzona zgodnie ze wzorem spółki udostępnionym w systemie teleinformatycznym.

Prawidłowa umowa spółki z o.o. powinna posiadać informację dotyczące:
- siedziby spółki - w umowie powinna znaleźć się pełna nazwa firmy, ale także nazwa skrócona, którą będzie można posługiwać się w obrocie gospodarczym (siedzibą firmy jest miejscowość oraz adres),
- przedmiot działalności spółki z o.o.,
- udziały wspólników,
- liczba i wartość nominalna udziałów,
- czas trwania spółki - może być na czas określony lub nieokreślony.

Co warto dodatkowo zawrzeć w umowie?
- informację o podwyższeniu kapitału zakładowego
- informację o zbyciu udziałów za zgodą wspólników
- informację czy głos prezesa jest dominujący
- informację o tworzeniu kapitałów
- informacje o roku obrotowym

Umowę założycielską wysłuchują i podpisują wszyscy wspólnicy.

Zmian w umowie można dokonywać dowolną ilość razy. Jednak każda ze zmian musi być pisemna, a także wymaga zgody wszystkich wspólników i zgłoszenia w rejestrze sądowym.