S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Adres wspólników do sądu zmiana w KRS

Zgłoś z nami adres wspólników do sądu zmiana w KRS

Do Krajowego Rejestru Sadowego w momencie rejestracji spółki podaje się dane nie tylko samej spółki, ale również jej wspólników czy członków zarządu. Wszelkie dane wskazane w KRS należy aktualizować, jeśli zachodzi okoliczność ich zmiany. Adres wspólników do sądu zmiana w KRS to zadanie, które wykonuje zarząd spółki lub sami wspólnicy.

Adresy wspólników w KRS
KRS zobowiązuje spółki do wskazania adresów ich wspólników. Mowa tutaj o adresach do doręczeń, czyli adresach korespondencyjnych. W ważnych przypadkach lub podczas wezwań do zmian czy wyjaśnień Sąd Rejestrowy pod wskazany adres wysyła list polecony, mając pewność, że zostanie on odebrany.

Jak zmienić adres wspólnika w Sądzie?
Zmianę adresu wspólnika spółki z o.o. należy zgłosić składając oświadczenie do KRS w formie elektronicznej. W tej czynności można skorzystać z portalu PRS lub systemu teleinformatycznego s24. Należy pamiętać, iż czynność ta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej za zmianę. Aktualizację powinno się wykonać jak najszybciej, najlepiej w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Jaki wspólnik powinien podać adres do doręczeń?
Adres do doręczeń może być dowolnym adresem w Polsce czy w Unii Europejskiej. Zazwyczaj wspólnicy podają adres zamieszkania lub skrzynki pocztowej. Przepisy nie zakazują też, aby wspólnik wskazał, jako adres do doręczeń adres spółki. Ważne: jeśli wspólnik wskazuje adres spoza UE wówczas musi również wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Adres wspólników do sądu zmiana w KRS
Oferujemy pomoc w aktualizacji adresów do wspólników w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmujemy się formalnościami i przeprowadzamy cały proces zmian.