S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Zakładanie sp. komandytowej krok po kroku

Zakładanie sp. komandytowej krok po kroku powinno zacząć się od umowy spółki komandytowej, która wymaga formy aktu notarialnego. W umowie spółki zamieszcza się informacje takie, jak: nazwa spółki, siedziba firmy, przedmiot działalności, czas na jaki zawiera się jednostkę gospodarczą, informację o wkładach wspólników i informacja o udziałach wspólników.
Kolejny etap to zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, siedzibę oraz adres rejestracyjny spółki, przedmiot działalności, dane wraz z adresami wspólników, dane osób, które zostały upoważnione do reprezentowania spółki. Należy również dołączyć odpowiednie załączniki, którymi są: umowa spółki, notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis.
Zakładanie podmiotu gospodarczego kończy się na wpisie do KRS zaraz po ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłaty sądowe wynoszą około 600zł). Proces rejestracji spółki komandytowej trwa około 2-5 dni roboczych.