S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Zmiana wysokości podatku CIT

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszła zmiana wysokości podatku CIT. Stawka podatku została zmniejszona z 19% do 15 % jednak zmiana ta dotyczy jedynie wąskiej grupy przedsiębiorców tzw. małych podatników. Do tej grupy zaliczane są przedsiębiorstwa, w których wartość przychodów ze sprzedaży oraz kwota należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro. Kwotę tę należy przeliczać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP.

Zmiana wysokości podatku CIT dotyczy również podmiotów nowo powstałych, jednak z pewnymi ograniczeniami. Z niższej stawki podatku nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy podzielą swoją firmę w celu korzystania z mniejszej stawki.

Zmiany te mają na celu zachęcenie przedsiębiorców do zakładania nowych firm oraz wsparcie istniejących już przedsiębiorstw. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług - oferujemy rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zachęcamy państwa do kontaktu z nami w celu poznania szczegółów oferty.