Uchwała wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników stanowi jeden z najważniejszych organów przedsiębiorstwa. Równie ważnymi pod względem statusu władzy jest Zarząd spółki, Rada Nadzorcza oraz Komisja Rewizyjna. Zgromadzenie zwykłe podejmowane zostaje podczas zwykłej działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwołane spotkanie odbywa się raz do roku na zakończenie roku obrachunkowego i jego celem jest zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce z o.o.. Uchwała wspólników w spółce z o.o. stanowi wyraz ich woli i obowiązuje wszystkich członków organu. Decyzje Zgromadzenia są nadrzędne w stosunku do wszelkich czynności pozostałych organów przedsiębiorstwa. Głosowanie przeprowadzane w celu podjęcia danej decyzji w większości przypadków podejmowane jest większością głosów, dlatego ważne jest odpowiednie zastosowanie do wprowadzonej modyfikacji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat roli wspólnika oraz jak ważna jest uchwała wspólników w spółce z o.o., to zapraszamy do kontaktu w celu uzyskanie porady prawnej.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.