Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki mają prawo do sprzedaży posiadanych przez nich udziałów w dowolnym momencie. Czasami zapisy umowy spółki regulują pewne kwestie związane ze sprzedażą np. pierwszeństwo innych wspólników w zakupie czy pozyskanie zgody spółki. W transakcji tej niezbędna jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Umowa sprzedaży udziałów jest dokumentem pomiędzy wspólnikiem spółki zbywającym udziały, a nabywcą czyli podmiotem, który wejdzie w skład wspólników. Umowa ta zobowiązuje zbywcę do przeniesienia udziałów na nabywcę, który dokona zapłaty określonej kwoty. Wspólnik może sprzedać wszystkie swoje udziały, ich cześć lub część jednego posiadanego udziału.
Dokument ten musi posiadać formę pisemną, zazwyczaj tworzony jest przez zbywcę udziałów a podpisy na nim składają obie strony umowy w obecności notariusza ? prawo wymaga poświadczenia notarialnego podpisów.

Po podpisaniu umowy sprzedaży udziałów spółki strony transakcji powinny skutecznie powiadomić o tym fakcie spółkę, a dokładniej jej zarząd. Organ ten ma obowiązek dokonać zmian w księdze udziałów i zgłosić zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Zmiana zarządu w spółce
Adres do e-doręczeń w spółce
Zmiana w umowie spółki

Istnieje możliwość przeprowadzenia procesu zbycia udziałów w spółce w sposób zdalny pod warunkiem iż spółka z oo. była zakładana w systemie teleinformatycznym i nie dokonywano w jej strukturze żadnych zmian notarialnych.

Pomoc w sporządzeniu umowy sprzedaży udziałów spółki
Nasze biuro oferuje Państwu pomoc w napisaniu umowy sprzedaży udziałów w spółce z oo. Możemy także zając się przeprowadzeniem procesu aktualizacji tej informacji w KRS.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.