Podmioty wpisane do KRS od 01.01.2024r. będą musiały korzystać z adresu do e-doręczeń. Zachęcamy do złożenia wniosku o założenie skrzynki z naszą pomocą. Więcej informacji udzielą nasi konsultanci.

Uzupełnianie braków formalnych we wniosku S24Oferujemy pomoc w uzupełnieniu braków formalnych we wniosku złożonym do S24.

Zarówno złożenie wniosku o rejestrację spółki, jak i aktualizację danych już istniejącego podmiotu, może zakończyć się niepowodzeniem. Jeśli złożone dokumenty okażą się niekompletne, konieczne będzie ich uzupełnienie we wskazanym przez są terminie.
Najczęstsze powody wezwania do uzupełnienia braków:

- brak któregoś z wymaganych załączników,
- błędnie sporządzony dokument,
- błędnie podpisany dokument.


Nasza oferta:
- sporządzenie brakujących dokumentów,
- pomoc w naniesieniu poprawek w sporządzonych wcześniej dokumentach.


Jeśli nie zdążą Państwo złożyć dokumentów w terminie wskazanym przez sąd, oferujemy również:

- ponowne złożenie wniosku o aktualizację danych lub rejestrację spółki w KRS,
- pomoc w sporządzeniu i złożeniu pisma o zwrot opłaty sądowej, która została wpłacona przy składaniu pierwszego wniosku.


Inne nasze usługi:

  • Rejestracja spółki
  • Księgowość
  • Optymalizacja podatkowa


  • Zajmujemy się również sporządzaniem i składaniem, przez portal S24, sprawozdania finansowego za rok 2021. Zachęcamy do współpracy.