Zakładanie spółki z o.o. przez cudzoziemca

Niekorzystna sytuacja, we wschodniej części Europy powoduje, że coraz większa liczba cudzoziemców, w szczególności pochodzących z Rosji i Ukrainy, decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce.

Wszelkie przepisy regulujące kwestię rejestracji podmiotów gospodarczych w naszym kraju reguluje art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym wymienione zostały formy prawne działalności jakie mogą wybierać obcokrajowcy. Cudzoziemcy w Polsce mogą dokonywać rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych i komandytowo ? akcyjnych. Najczęściej decydują się oni na spółkę z o.o., ponieważ jest ogólnodostępną formą oraz posiada stosunkowo niski kapitał zakładowy. Do niedawna osoby nieposiadające numeru PESEL nie mogły korzystać z możliwości przeprowadzenia procedury rejestracji spółki w systemie S24, przepisy jednak uległy zmianie i cudzoziemcy również mogą zakładać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Spółki dla obywateli Ukrainy
Pomoc przy założeniu spółki
Oferta rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej

Większość cudzoziemców ma problem z przeprowadzaniem procedury rejestracji podmiotu gospodarczego nawet korzystając z systemu S24, z uwagi na barierę językową, konieczność posługiwania się specjalistyczną terminologią oraz obowiązek znajomości przepisów i obowiązujących procedur. Cudzoziemcy zazwyczaj decydują się więc na współpracę z firmą, która w ich imieniu dopełnia wszelkich formalności: sporządza umowę w formie aktu notarialnego i składa wszystkie wymagane wnioski.

Zakładanie spółki z o.o. przez cudzoziemca – oferujemy pomoc oraz wsparcie specjalistów

Jeżeli Państwo poszukują firmy rejestrującej spółki w imieniu obcokrajowców nasza firma zaprasza do współpracy. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo oraz szybkie przeprowadzenie procedury. Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i formalności, jak również umawiamy spotkanie z notariuszem w terminie, który odpowiada Klientowi.

Oferujemy nie tylko założenie spółki, ale również jej obsługę na dalszych etapach prowadzenia działalności.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.