Założenie jednoosobowej spółki z o o

Założenie jednoosobowej spółki z o.o. to coraz popularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Taka spółka stanowi połączenie cech jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W artykule tym omówimy kroki, jakie należy podjąć, aby założyć jednoosobową spółkę z o.o. oraz jakie korzyści niesie za sobą prowadzenie działalności w tej formie prawnej.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:

Zawieszenie spółki z o.o. oferta
Rejestracja wirtualnej spółki z oo

Na czym polega prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednoosobowa sp. z o.o.) to spółka, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna lub osoba prawna. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowa sp. z o.o. zapewnia ochronę prywatnego majątku właściciela przed zobowiązaniami finansowymi spółki. Wspólnik nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki ponad wartość wniesionego kapitału zakładowego.

Etapy rejestracji jednoosobowej spółki

Proces zakładania jednoosobowej spółki z o.o. zaczyna się od wyboru nazwy spółki i określenia celu jej działalności. Wymaga to dokładnego przemyślenia, ponieważ nazwa powinna być oryginalna i łatwa do zapamiętania, a cel działalności powinien być precyzyjny i odpowiadać planom przedsiębiorcy.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie aktu założycielskiego jednoosobowej spółki z o.o. i podpisanie go w obecności notariusza. W akcie tym powinny zostać określone zasady funkcjonowania spółki, takie jak cele, sposób zarządzania, podział zysków i strat oraz wynagrodzenie za działalność członków organów spółki. Jeśli spółka zakładana jest w S24, wszelkich formalności dokonuje się drogą elektroniczną.

Następnie należy dokonać wpłaty kapitału zakładowego na rachunek bankowy spółki. Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z o.o. wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych.

Następnie należy złożyć wniosek o wpis do KRS, wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłatę kapitału zakładowego oraz umową spółki wraz z załącznikami. Wniosek ten powinien zawierać między innymi nazwę spółki, siedzibę, NIP, REGON oraz imię i nazwisko jedynego udziałowca spółki.

Umowa spółki:

  • spółka zakładana w PRS – forma aktu notarialnego
  • spółka zakładana w S24 – gotowy wzorzec umowy udostępniony w systemie

Dokument ten określa m.in. cele spółki, sposób jej funkcjonowania, podział zysków i strat oraz sposób jej rozwiązania. Umowa powinna zostać podpisana przez wszystkie osoby biorące udział w spółce.

Wniosek o wpis spółki do KRS powinien zawierać m.in.:

  • nazwę i siedzibę spółki,
  • imię i nazwisko właściciela,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • formę wniesienia wkładu,
  • informację o sposobie zarządzania spółką,
  • informację o tym, czy właściciel będzie sam zarządzał spółką, czy też zatrudnił pracowników,
  • oświadczenie o tym, że nie została jeszcze złożona żadna inna kopia wniosku.

Wraz z wnioskiem należy złożyć umowę spółki oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kapitału zakładowego.

Po dokonaniu wpisu do KRS, spółka otrzymuje numer KRS oraz NIP. 

Założenie jednoosobowej spółki z o.o. to rozwiązanie, które oferuje wiele korzyści. Przede wszystkim, właściciel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co oznacza, że jego prywatny majątek jest chroniony w przypadku problemów finansowych spółki. Ponadto, jednoosobowa spółka z o.o. ma pewną stabilność i wiarygodność w oczach klientów, co może wpłynąć na pozytywny wizerunek firmy i przyczynić się do rozwoju biznesu.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.