Zmiana nazwy spółki w KRS

Zmiana nazwy spółki w KRS to ważny krok w życiu każdego przedsiębiorstwa, który może wynikać z różnych przyczyn – od zmian strategicznych w działalności, przez rebranding, po potrzebę dostosowania do rozwoju rynku. Aby zmiana nazwy była skuteczna, musi zostać prawidłowo zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Proces ten, choć nie jest skomplikowany, wymaga spełnienia określonych formalności.

Zmiana nazwy spółki w KRS

Kiedy można zmienić nazwę spółki?

Zmiana nazwy spółki jest możliwa w każdym momencie jej działalności. Decyzję o zmianie podejmuje właściwy organ spółki, zazwyczaj jest to zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zmiana nazwy nie wpływa na tożsamość prawna spółki, jej prawa i obowiązki, a także umowy i zobowiązania, które zostały zawarte na poprzednią nazwę. Warto podkreślić, że zmiana nazwy nie wpływa również na historię firmy, jej doświadczenie na rynku ani na nabyte prawa. Dla kontrahentów i klientów spółki, mimo zmiany nazwy, pozostaje ona tym samym podmiotem gospodarczym, z którym wcześniej wchodzili w relacje biznesowe. Jest to szczególnie istotne w kontekście budowania długotrwałych relacji z partnerami oraz utrzymania ciągłości marki na rynku.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Dobra nazwa dla spółki z o.o.
Warunki założenia spółki

Zmiana nazwy spółki w KRS – jak przeprowadzić procedurę?

  1. Uchwała o Zmianie Nazwy: Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o zmianie nazwy przez odpowiedni organ spółki. Uchwała powinna zostać podjęta zgodnie z procedurami określonymi w statucie spółki.
  2. Sporządzenie Wniosku do KRS: Następnie należy sporządzić i złożyć wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek taki (formularz KRS-Z3) powinien zawierać nową nazwę spółki oraz być załączony do aktualnego odpisu z KRS.
  3. Załączniki do Wniosku: Do wniosku należy dołączyć uchwałę o zmianie nazwy, zmieniony statut (jeśli zmiana nazwy pociąga za sobą zmianę statutu) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej za zmianę danych w rejestrze.
  4. Opłata Sądowa: Za zmianę danych w KRS pobierana jest opłata sądowa. Wysokość opłaty jest ustalana przez odpowiednie przepisy i może ulec zmianie, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić aktualną stawkę.
  5. Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: Po dokonaniu zmiany, informacja o nowej nazwie spółki zostanie opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wskazówki i najczęstsze błędy

  • Unikalność nazwy: Przed podjęciem decyzji o nowej nazwie warto upewnić się, że jest ona unikalna i nie narusza praw innych podmiotów.
  • Dokładność dokumentów: Wszystkie dokumenty powinny być dokładnie wypełnione i zgodne ze stanem faktycznym.
  • Szybkość działania: Zaleca się niezwłoczne przeprowadzenie zmiany nazwy w KRS, aby uniknąć ewentualnych nieścisłości prawnych i biznesowych.

 

Zmiana nazwy spółki w KRS jest procesem wymagającym dokładności i uwagi do szczegółów, ale nie jest procedurą skomplikowaną. Ważne jest, aby pamiętać o konieczności przestrzegania odpowiednich procedur korporacyjnych oraz o dokładnym wypełnieniu i złożeniu wymaganych dokumentów. Zmiana nazwy spółki, choć jest tylko formalnością, może mieć znaczący wpływ na jej dalszą działalność i rozpoznawalność na rynku.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.