Krs zmiana zarządu sp. z o.o

Zarząd w spółce z o.o. stanowi jej główny organ, który oprócz zgromadzenia wspólników jest obligatoryjnym. Zarząd w spółce może być jednoosobowy lub posiadać wieloosobowy skład. Głównym zadaniem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja na zewnątrz. Zazwyczaj umowa spółki z oo. posiada zapisy regulujące m.in. zasady powoływania lub odwoływania członków zarządu. KRS zmiana zarządu sp. z o.o następuje na wniosek spółki.

KRS zmiana zarządu sp. z o.o

Każda zmiana członka zarządu powinna zostać zgłoszona do KRS w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany. Nie ma znaczenia powód zmiany np. odwołanie zarządu, rezygnacja, śmierć czy koniec kadencji członka zarządu.
Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu lub odwołaniu członków zarządu. Dokument ten wraz z wnioskiem o wpis zmian, formularzem zgłoszeniowym zmian w organach oraz oświadczeniem członka zarządu ze zgodą na pełnienie funkcji wraz z adresem do doręczeń należy złożyć do Krajowego Rejestru przedsiębiorców.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Zmiana danych zarządu
Adres do e-doręczeń w spółce
Zmiana w umowie spółki

Zgłoszenie aktualizacyjne do KRS wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Można go dokonać poprzez stronę Portalu Rejestrów Sądowych lub po spełnieniu odpowiednich wymagań poprzez system s24.
Należy pamiętać jednak iż zmiana jest skuteczna już od momentu podjęcie uchwały o zmianie, a więc nie jest w żaden sposób zależna od wpisu w rejestrze.

Pomoc w aktualizacji zarządu spółki w KRS
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu przeprowadzić proces zmiany zarządu w spółce z oo. Zajmujemy się całościowym procesem aktualizacji zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.