S24 - spółka z o.o. w 24 godziny

Oferujemy pomoc zarówno w rejestracji online, jak i tradycyjnej.

Jeżeli zależy Ci na czasie, proponujemy założenie spółki przez internet. Zalety takiego rozwiązania:

Dajemy gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia rejestracji.

Działalność można rozpocząć natychmiast, ponieważ rejestracja online upraszcza wiele czynności:

- brak konieczności wizyty u prawnika,
- brak konieczności wizyty u notariusza,
- brak oczekiwania na decyzję sądu o wpisie do KRS, co może trwać do kilku tygodni.

Firma w 24h - kompleksowa pomoc w założeniu spółki w 1 dzień.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki.


Zakładanie spółki w 2017 roku

Zakładanie spółki w 2017 roku dla wielu przedsiębiorców może okazać się znacznie utrudnione. Dotyczy to szczególnie tych, którzy będą starać się o rejestrację spółki w rejestrze VAT. Od nowego roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w rejestrze VAT.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kaucji rejestracyjnej, której opłata będzie warunkiem wpisu do rejestru. Kaucję rejestracyjną zapłacić będą musiały podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Kaucja ma mieć charakter zabezpieczający, będzie zwracana przedsiębiorcy w całości bądź części. Dla wielu przedsiębiorców rejestracja spółki w VAT będzie niemożliwa. Możliwa będzie odmowa rejestracji spółki w tym rejestrze.

Jeśli interesuje Państwa zakładanie spółki w 2017 roku zapraszamy do kontaktu. Oferujemy profesjonalną pomoc w rejestracji spółki na każdym etapie. Pomożemy w stworzeniu umowy spółki oraz doborze odpowiedniego PKD, a także w Państwa imieniu zarejestrujemy firmę w instytucjach finansowych.