Umowa spółki jawnej S24

Umowa spółki jawnej to dokument, który powinien zawierać podstawowe informacje na temat spółki, takie jak jej nazwa, cel działalności, siedziba, a także dane osobowe wszystkich wspólników. Umowa ta może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub w formie dokumentu prywatnego.

Umowa spółki jawnej S24

W przypadku sporządzenia umowy spółki jawnej w systemie S24, należy postępować zgodnie z instrukcjami, jakie udostępnia portal. Aby sporządzić umowę w tym systemie, należy:
1. Zalogować się na stronie internetowej systemu S24 przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Wybrać opcję “zgłoś utworzenie spółki jawnej” i wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując podstawowe dane dotyczące spółki.
3. W kolejnym kroku należy wypełnić szczegółowe informacje na temat spółki, takie jak jej cel działalności, formę prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także wybór sposobu reprezentacji spółki.
4. Następnie należy podać dane wszystkich wspólników, takie jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, a także udział w kapitale zakładowym.
5. W ostatnim kroku należy potwierdzić wprowadzone dane oraz zapłacić opłatę skarbową za zgłoszenie utworzenia spółki.

Po złożeniu wniosku w systemie S24, umowa spółki jawnej zostanie wygenerowana automatycznie. Należy ją wydrukować i podpisać przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobiście w obecności notariusza.

Umowa spółki jawnej to ważny dokument, który powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat spółki oraz jej wspólników. Jeśli zdecydujemy się na sporządzenie umowy w systemie S24, należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na portalu oraz dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny. Pamiętajmy, że umowa spółki jawnej może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub dokumentu prywatnego, jednak w obu przypadkach wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Oferujemy pomoc przy sporządzeniu umowy spółki jawnej w S24. Zapraszamy!

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.