Adres wspólników do sądu zmiana w KRS

Zgłoś z nami adres wspólników do sądu zmiana w KRS

Do Krajowego Rejestru Sadowego w momencie rejestracji spółki podaje się dane nie tylko samej spółki, ale również jej wspólników czy członków zarządu. Wszelkie dane wskazane w KRS należy aktualizować, jeśli zachodzi okoliczność ich zmiany. Adres wspólników do sądu zmiana w KRS to zadanie, które wykonuje zarząd spółki lub sami wspólnicy.

Adresy wspólników w KRS

KRS zobowiązuje spółki do wskazania adresów ich wspólników. Mowa tutaj o adresach do doręczeń, czyli adresach korespondencyjnych. W ważnych przypadkach lub podczas wezwań do zmian czy wyjaśnień Sąd Rejestrowy pod wskazany adres wysyła list polecony, mając pewność, że zostanie on odebrany.

Jak zmienić adres wspólnika w Sądzie?

Zmianę adresu wspólnika spółki z o.o. należy zgłosić składając oświadczenie do KRS w formie elektronicznej. W tej czynności można skorzystać z portalu PRS lub systemu teleinformatycznego s24. Należy pamiętać, iż czynność ta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej za zmianę. Aktualizację powinno się wykonać jak najszybciej, najlepiej w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Jaki wspólnik powinien podać adres do doręczeń?

Adres do doręczeń może być dowolnym adresem w Polsce czy w Unii Europejskiej. Zazwyczaj wspólnicy podają adres zamieszkania lub skrzynki pocztowej. Przepisy nie zakazują też, aby wspólnik wskazał, jako adres do doręczeń adres spółki. Ważne: jeśli wspólnik wskazuje adres spoza UE wówczas musi również wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Adres wspólników do sądu zmiana w KRS

Oferujemy pomoc w aktualizacji adresów do wspólników w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmujemy się formalnościami i przeprowadzamy cały proces zmian.

Oddzwonimy do Ciebie
w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.